Voor wie?

Wanneer men ongemakken aan het houdings- en bewegingsapparaat heeft kan het zinvol zijn een fysiotherapeut of manueel therapeut te consulteren. Zeker wanneer deze klachten lang (langer dan 2 weken en niet afnemend in intensiteit) aanhouden.

Een aantal jaren geleden is er besloten dat men zonder tussenkomst van de huisarts naar de fysiotherapeut kan (Direkte Toegangkelijkheid Fysiotherapie). Wij worden geacht een goede diagnose te kunnen stellen en zodra er twijfels zijn over wat er mogelijk aan de hand is, wordt er contact opgenomen met de huisarts.

Verzekeringen vergoeden over het algemeen vanuit het aanvullende pakket een aantal fysiotherapie en/of manuele therapie consulten. Hoeveel consulten dit zijn kunt u nazien in uw verzekeringspolis. Ook voor het komende jaar is het goed te kijken naar de verschillende maatschappijen en de vergoedingen in de aanvullende pakketten.

Patiënten met een chronische aandoening kunnen voor een deel de vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering. de eerste 12 behandelingen (in 2012: de eerste 20) komen óf uit de aanvullende verzekering óf moeten uit eigen middelen worden betaald.